COPONS 2.0

Millores en el polisportiu

m_20140254r_ Lluminaria polisportiu (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Copons disposarà d’un pressupost de 6.100,00 € per tal de dur a terme accions de millora en la pista poliesportiva durant el mes de maig, gràcies a la línia de col·laboració amb el servei d’esports de la Diputació de Barcelona.

Les gestions realitzades des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Copons han permès unificar i consolidar el pressupost de 2014 i de 2015 per tal de fer una millor actuació de millora de la pista i el seu entorn.

Enllaç a l'entrada | | Desat a esports | No hi ha comentaris

Autocompostatge a Copons

20140273

L’Àrea de Medi Ambient i Territori de l’Ajuntament de Copons ha presentat davant l’Agència de Residus de Catalunya la Declaració anual sobre el Foment de la Recollida i Reciclatge de la Matèria Orgànica en el municipi i ha sol·licitat el retorn del Cànon de compostatge corresponent a l’exercici 2014.

Aquest canon, valorat en 1.880,00 €, que l’agència retornarà a l’Ajuntament com a compensació per la gestió municipal mitjançant autocompostatge, anirà destinat a la millora dels espais, a reposar contenidors danyats i a sufragar les despeses derivades del correcte funcionament dels compostadors comunitaris.

En aquest sentit aprofitem per agrair la col·laboració imprescindible dels veïns i veïnes de Copons en una correcta separació selectiva dels residus i el seu dipòsit en els contenidors de la fracció corresponent (Orgànic al compostador, Vidre al contenidor verd, Envasos al contenidor groc, Paper al contenidor blau) o com a darrer recurs (Rebuig al contenidor verd fosc amb rodes).

Cal, però, prestar atenció a les cendres que per no estar degudament apagades, han provocat diversos incendis aquest hivern.

Gràcies per la vostra col·laboració.

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a medi ambient | No hi ha comentaris

Mascotes Coponenques

20140047L’Ajuntament de Copons ha finançat, gràcies a una subvenció de la Diputació; la col·locació de microxip i l’obertura de cartilla sanitària a l’Hospital veterinari de Catalunya a un total de 15 mascotes des del novembre de 2013 fins al març de 2015 en el marc de la campanya “Mascotes Coponenques”. Des de l’Ajuntament es valora molt positivament els resultats d’aquesta iniciativa que ha de conduir a tenir tots els animals de companyia identificats i registrats al Cens de Catalunya ANICOM.

Enguany l’Ajuntament disposarà de nou per tercer any consecutiu de fons suficients per tal de prosseguir amb aquesta campanya, si esteu interessats en xipar i censar el vostre animal de companyia podeu adreçar-vos a l’Ajuntament.

Gràcies per la vostra col·laboració !!!

Enllaç a l'entrada | | Desat a salut pública, serveis | No hi ha comentaris

Sessió extraordinària del Ple el 29 d’abril

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 29 d’abril de 2015, a les 21.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada el 13 d’abril de 2015.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Local de Joventut de Copons.
4. Aprovació, si s’escau, de la certificació d’obres núm. 4 de les obres corresponents al projecte “Urbanització de l’entorn de la Carretera”
5. Sorteig de la Mesa Electoral corresponent als comicis municipals de 24 de maig de 2015

Enllaç a l'entrada | | Desat a plens municipals | No hi ha comentaris

Subvenció per a l’execució del Pla de prevenció d’Incendis forestals de Copons 2015

m_ppi incendis webTal i com us vàrem anunciar la comissió de seguiment del PPI 2015, a la qual van participar els representants i tècnics de la Diputació de Barcelona, de la Federació d’ADF de l’Anoia, de l’Ajuntament i de l’ADF de Copons, va determinar les accions a executar en el marc del pla de prevenció. Finalment el pla ha inclòs el repàs de manteniment i la neteja de vores dels camins prioritaris que es troben en més mal estat actualment i que són el camí de la Muntanya i el Camí de l’Antena amb una aportació de la Diputació de 5.567,00 € (95% del projecte) i de l’Ajuntament de Copons de 293,00 € (5%).

Les obres s’executaran durant els mesos de juny i juliol de 2015 per part de l’empresa Taller Auria, SCCL contractada a tal efecte en el marc del conveni de col·laboració amb la Federació d’ADF de l’Anoia.

Enllaç a l'entrada | | Desat a medi ambient, territori | No hi ha comentaris

Canvi d’hora de la sessió participativa de la Festa Major

cartell-la nostra festa 2015 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a festes | No hi ha comentaris

Recuperació del molig del mig de Copons 2ª Fase

Després del gran treball realitzat per part de totes les persones que van intervenir l’estiu passat en la primera fase de la recuperació del molí del mig, tant els arqueòlegs, els professionals contractats, el personal de la brigada municipal però sobretot els participants en el projecte com a col·laboradors i voluntaris, l’Ajuntament impulsarà de nou a l’estiu del 2015 la segona fase del projecte que ha estat aprovat per l’Oficina d’estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona i dotat amb una subvenció de 4.000,00 €

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a cultura, medi ambient, territori, turisme i promoció econòmica | No hi ha comentaris

Activa’t a Copons 2015

20140268En la quarta edició del programa Activa’t a Copons que correspon al present any 2015 els veïns i veïnes de copons podran gaudir com és habitual de la microgimnastica, dels cursets de natació a l’estiu de la dinamització del circuit de salut per a la gent gran i les propostes per l’estiu, (cursa d’orientació, partit de futbol, inflables i material recreatiu) a tal efecte es disposarà d’un pressupost de 3.181,00 €

La novetat d’enguany es el nou programa de tècnic esportiu compartit entre els Ajuntaments de l’Alta Anoia, tècnic que ha de dinamitzar les activitats esportives a Copons i en els municipis del voltant, compartint recursos i dissenyant un programa que posi recursos i opcions a l’abast de les persones que volen fer esport a Copons i a la comarca.

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a benestar social, esports, serveis | No hi ha comentaris

Goigs a Sant Magí

Goigs de Sant Magí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a cultura | No hi ha comentaris

Convocatòria participativa

cartell-la nostra festa 2015_DEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a festes | No hi ha comentaris

Older Posts »