COPONS 2.0

Sessió extraordinària del Ple el 29 d’abril

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 29 d’abril de 2015, a les 21.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada el 13 d’abril de 2015.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Local de Joventut de Copons.
4. Aprovació, si s’escau, de la certificació d’obres núm. 4 de les obres corresponents al projecte “Urbanització de l’entorn de la Carretera”
5. Sorteig de la Mesa Electoral corresponent als comicis municipals de 24 de maig de 2015

Enllaç a l'entrada | | Desat a plens municipals | No hi ha comentaris

Subvenció per a l’execució del Pla de prevenció d’Incendis forestals de Copons 2015

m_ppi incendis webTal i com us vàrem anunciar la comissió de seguiment del PPI 2015, a la qual van participar els representants i tècnics de la Diputació de Barcelona, de la Federació d’ADF de l’Anoia, de l’Ajuntament i de l’ADF de Copons, va determinar les accions a executar en el marc del pla de prevenció. Finalment el pla ha inclòs el repàs de manteniment i la neteja de vores dels camins prioritaris que es troben en més mal estat actualment i que són el camí de la Muntanya i el Camí de l’Antena amb una aportació de la Diputació de 5.567,00 € (95% del projecte) i de l’Ajuntament de Copons de 293,00 € (5%).

Les obres s’executaran durant els mesos de juny i juliol de 2015 per part de l’empresa Taller Auria, SCCL contractada a tal efecte en el marc del conveni de col·laboració amb la Federació d’ADF de l’Anoia.

Enllaç a l'entrada | | Desat a medi ambient, territori | No hi ha comentaris

Canvi d’hora de la sessió participativa de la Festa Major

cartell-la nostra festa 2015 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a festes | No hi ha comentaris

Recuperació del molig del mig de Copons 2ª Fase

Després del gran treball realitzat per part de totes les persones que van intervenir l’estiu passat en la primera fase de la recuperació del molí del mig, tant els arqueòlegs, els professionals contractats, el personal de la brigada municipal però sobretot els participants en el projecte com a col·laboradors i voluntaris, l’Ajuntament impulsarà de nou a l’estiu del 2015 la segona fase del projecte que ha estat aprovat per l’Oficina d’estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona i dotat amb una subvenció de 4.000,00 €

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a cultura, medi ambient, territori, turisme i promoció econòmica | No hi ha comentaris

Activa’t a Copons 2015

20140268En la quarta edició del programa Activa’t a Copons que correspon al present any 2015 els veïns i veïnes de copons podran gaudir com és habitual de la microgimnastica, dels cursets de natació a l’estiu de la dinamització del circuit de salut per a la gent gran i les propostes per l’estiu, (cursa d’orientació, partit de futbol, inflables i material recreatiu) a tal efecte es disposarà d’un pressupost de 3.181,00 €

La novetat d’enguany es el nou programa de tècnic esportiu compartit entre els Ajuntaments de l’Alta Anoia, tècnic que ha de dinamitzar les activitats esportives a Copons i en els municipis del voltant, compartint recursos i dissenyant un programa que posi recursos i opcions a l’abast de les persones que volen fer esport a Copons i a la comarca.

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a benestar social, esports, serveis | No hi ha comentaris

Goigs a Sant Magí

Goigs de Sant Magí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a cultura | No hi ha comentaris

Convocatòria participativa

cartell-la nostra festa 2015_DEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a festes | No hi ha comentaris

Anunci: Catàleg de camins municipals

Anunci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a territori, urbanisme | No hi ha comentaris

Sessió ordinària del Ple el dilluns 13 d’abril

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 13 d’abril de 2015, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió ordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada el 16 de febrer de 2015.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació inicial, si s’escau, del catàleg municipal de camins
4. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels serveis a la piscina municipal.
5. Aprovació, si s’escau, de l’Adhesió a la prorroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU.
6. Precs i Preguntes.

Enllaç a l'entrada | | Desat a Interior, plens municipals | No hi ha comentaris

Activitats 2015 a Copons

15Resolta la convocatòria de subvencions per activitats en el marc del programa Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona 2015, l’Ajuntament de Copons ha iniciat el programa anual d’activitats que inclou algunes que s’han dut a terme en les darrers anys com la microgimnastica, els cursets de natació, el programa intercopons, la tercera fase de la campanya “Mascotes Coponenques”, el control de la xarxa d’aigua potable, l’atenció al consumidor, jocs a la festa major, trofeus etc… però també amb novetats com poden ser la millora de la pista polisportiva, la campanya de comunicació per a la millora del sistema de recollida de residus i autocompostatge, la segona fase del camp de treball del molí del mig i altres recursos econòmics, tècnics i materials que us anirem detallant a mida que es vagin desenvolupant.

Cal destacar que s’ha obtingut recursos econòmics per un import superior a 20.000,00 € per activitats a l’espera de la resolució corresponent als recursos tècnics i materials, apartat en el que destaca el subministrament de nous bancs i papereres per equipar la zona de lleure o l’estudi de la titularitat dels camins públics de Copons.

Enllaç a l'entrada | | Desat a esports, festes, serveis, territori, turisme i promoció econòmica | No hi ha comentaris

Older Posts »