COPONS 2.0

Avís interrupció subministrament elèctric el Dijous 31 de Juliol

20140150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a serveis | No hi ha comentaris

Inventari dels plànols de Serveis i Edificis municipals

Els Serveis tècnics municipals, les empreses de serveis i la brigada municipal disposaran dels plànols de serveis dels carrers de Copons (Gas, Electricitat, Telefonia, Aigua i Clavegueram) així com els dels edificis municipals (Ajuntament, Escola, Rectoria, Piscina, Nau municipal, etc…) degudament inventariats i digitalitzats per tal d’utilitzar-los en el marc de la gestió diària de llicències d’obres i activitats així com per les intervencions que calguin a la via publica o als edificis propietat de l’Ajuntament.

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a Interior | No hi ha comentaris

Cens i Registre d’Activitats Classificades i Llicències Ambientals

Els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Copons disposaran d’un registre actualitzat de les activitats municipals (Empreses, comerços, explotacions ramaderes, etc..), registre que ha de ser una eina bàsica de treball per tal de complir la normativa vigent en l’ambit de les activitats classificades i el medi ambient.

El registre serà informatitzat en una aplicació (GIA) que permetrà consultes rapides i treball en remot per part dels tècnics municipals (Enginyer, Arquitecte o bé Serveis Administratius i d’inspecció).

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a Activitat econòmica | No hi ha comentaris

Avís d’interrupció de subministrament elèctric

20140143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a serveis | No hi ha comentaris

Nou concessionari del Bar de la piscina

20140148

En el Ple celebrat dilluns 14 de juliol de 2.014 es va adjudicar la concessió del Bar al Sr. Jordi Sanz Parcerisas, veí de Copons, que iniciarà el servei el proper 22 de juliol un cop s’hagin completat tots els tràmits legals.

L’Ajuntament li desitja encert en la gestió i molt èxit.

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a serveis, turisme i promoció econòmica | No hi ha comentaris

Control de l’Aigua de Consum Humà

gota d'aiguaL’Àrea de Salut de l’Ajuntament de Copons disposarà d’analítiques periòdiques de l’Aigua que es subministra a les llars del municipi, aquestes dades juntament amb les que ja facilita l’empresa concessionària i l’Agencia de Salut de la Generalitat han de servir per tal de portar el control i informar puntualment de tots els paràmetres,  que es publicaran a la pagina web municipal en el marc de les competències municipals.

Enllaç a l'entrada | | Desat a salut pública | No hi ha comentaris

Activa’t a Copons

L’Ajuntament de Copons ha obtingut el finançament a través del programa d’activitats de la Xarxa de Govern Local de la Diputació de Barcelona, per tal de dur a terme aquest programa esportiu que inclourà la continuació de la microgimnastica de manteniment, la gestió de l’espai de salut, la realització d’una cursa d’orientació en el marc de la festa major 2014 i també un nou programa d’activitats que inclourà, la gent gran però també els escolars del municipi.

També hi ha previst en el capítol d’inversions dotar la Sala Polivalent d’un terra tipus tatami per tal de poder practicar diversos esports en aquest espai.

Enllaç a l'entrada | | Desat a Activitat econòmica, serveis | No hi ha comentaris

Els projectes Gira Copons i Copons QR s’han implementat amb èxit

L’Ajuntament de Copons amb conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia i amb el suport financer de la Diputació de Barcelona s’han tancat amb una valoració molt positiva per part dels responsables municipals i dels tècnics de joventut i de participació del Consell.

Entre les accions realitzades en el marc d’aquest projecte amb vocació transversal (abasta varies àrees municipals, cultura, festes, igualtat, joventut, esports i participació) cal destacar la creació del grup copons jove, el suport a les festes tradicionals coponenques com poden ser el carnestoltes o Sant jordi o bé l’organització de xerrades diverses, els tallers de sabons, de galetes, o el concurs de fotografia “Copons amb uns altres ulls”.

En el present exercici 2014 es preveu una nova edició d’aquest interessant programa.

Enllaç a l'entrada | | Desat a benestar social | No hi ha comentaris

Finalització de la primera fase del projecte “Mascotes coponenques”

20140047En compliment de la normativa vigent sobre el control dels animals de companyia l’Àrea de Salut publica de l’Ajuntament ha valorat molt positivament el resultat de la campanya iniciada al setembre de 2013, atès que s’ha adoptat el registre ANICOM del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya al qual s’han incorporat més de 50 mascotes entre gats i gossos.
La campanya ha inclòs la signatura l’aprovació i publicació de la nova ordenança municipal de tinença d’animals de companyia, la signatura d’un conveni amb l’APAN (associació protectora d’animals de l’Anoia) per la gestió de la recollida d’animals abandonats i la campanya per tal de xipar i censar tots els animals de companyia del municipi.
En el present exercici 2014 es preveu iniciar una segona fase d’aquest projecte per tal de reforçar la campanya de xips per les mascotes que manquin i també per tal d’incidir en el suport municipal a una bona convivència i a les actituds de civisme en la tinença de mascotes.

Enllaç a l'entrada | | Desat a salut pública | No hi ha comentaris

Inventari de les claus d’accés als Edificis municipals

20140137r (1)S’ha establert un nou protocol d’inventari i dipòsit de les claus dels edificis i instal.lacions propietat de l’Ajuntament, les claus han estat classificades i etiquetades per tal que, des de l’Ajuntament i la Brigada Municipal es puguin identificar ràpidament i així agilitzar els possibles préstecs o ús puntual de les mateixes.
A tal efecte s’ha creat un modelatge i una base de dades per tal d’organitzar-les i gestionar-les degudament .

Enllaç a l'entrada | | Desat a Interior | No hi ha comentaris

Older Posts »