COPONS 2.0

Els projectes Gira Copons i Copons QR s’han implementat amb èxit

L’Ajuntament de Copons amb conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia i amb el suport financer de la Diputació de Barcelona s’han tancat amb una valoració molt positiva per part dels responsables municipals i dels tècnics de joventut i de participació del Consell.

Entre les accions realitzades en el marc d’aquest projecte amb vocació transversal (abasta varies àrees municipals, cultura, festes, igualtat, joventut, esports i participació) cal destacar la creació del grup copons jove, el suport a les festes tradicionals coponenques com poden ser el carnestoltes o Sant jordi o bé l’organització de xerrades diverses, els tallers de sabons, de galetes, o el concurs de fotografia “Copons amb uns altres ulls”.

En el present exercici 2014 es preveu una nova edició d’aquest interessant programa.

Enllaç a l'entrada | | Desat a benestar social | No hi ha comentaris

Finalització de la primera fase del projecte “Mascotes coponenques”

20140047En compliment de la normativa vigent sobre el control dels animals de companyia l’Àrea de Salut publica de l’Ajuntament ha valorat molt positivament el resultat de la campanya iniciada al setembre de 2013, atès que s’ha adoptat el registre ANICOM del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya al qual s’han incorporat més de 50 mascotes entre gats i gossos.
La campanya ha inclòs la signatura l’aprovació i publicació de la nova ordenança municipal de tinença d’animals de companyia, la signatura d’un conveni amb l’APAN (associació protectora d’animals de l’Anoia) per la gestió de la recollida d’animals abandonats i la campanya per tal de xipar i censar tots els animals de companyia del municipi.
En el present exercici 2014 es preveu iniciar una segona fase d’aquest projecte per tal de reforçar la campanya de xips per les mascotes que manquin i també per tal d’incidir en el suport municipal a una bona convivència i a les actituds de civisme en la tinença de mascotes.

Enllaç a l'entrada | | Desat a salut pública | No hi ha comentaris

Inventari de les claus d’accés als Edificis municipals

20140137r (1)S’ha establert un nou protocol d’inventari i dipòsit de les claus dels edificis i instal.lacions propietat de l’Ajuntament, les claus han estat classificades i etiquetades per tal que, des de l’Ajuntament i la Brigada Municipal es puguin identificar ràpidament i així agilitzar els possibles préstecs o ús puntual de les mateixes.
A tal efecte s’ha creat un modelatge i una base de dades per tal d’organitzar-les i gestionar-les degudament .

Enllaç a l'entrada | | Desat a Interior | No hi ha comentaris

Nou equipament per a la neteja dels carrers

???????????????????????????????Aquesta setmana s’ha dotat a la brigada amb un aspirador de neteja dels carrers i evitar la pols que aixeca el bufador, que només s’utilitzarà en combinació amb l’aspirador, durant la caiguda de la fulla de tardor-hivern.

Amb aquesta mesura es vol millorar el servei i evitar les molèties que el mètode emprat fins ara hagi pogut causar.

Enllaç a l'entrada | | Desat a territori | No hi ha comentaris

Convocatòria a sessió del Ple de l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 14 de juliol 2014, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió ordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Decrets d’Alcaldia
3.- Aprovació si s’escau, al Departament de Governació de la Generalitat de compensacions econòmiques a favor de l’Ajuntament de Copons per abonar retribucions a càrrecs electes per l’exercici 2014.
4.- Aprovació, si s’escau, del calendari de festes locals oficials.
5.- Aprovació prèvia de la sol•licitud de llicència urbanística per tal de dur a terme obres de rehabilitació a la masia “cal Vilella” d’acord amb l’art 48 llei d’urbanisme.
6.- Aprovació si s’escau, de l’adjudicació de les obres corresponents al projecte d’urbanització de la carretera.
7.- Aprovació si s’escau, de l’adjudicació de la Concessió per a la gestió del Bar- Restaurant de la Piscina de Copons.
7.- Aplanació dels recursos contenciosos interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general.
8.- Precs i Preguntes.

Enllaç a l'entrada | | Desat a Interior, plens municipals | No hi ha comentaris

Camp de treball Popular

20140146Copons busca persones voluntàries per a recuperar un espai emblemàtic del municipi durant aquest estiu.

Del 28 de juliol al 14 d’agost el municipi de Copons treballarà els matins de 8:30 a 13:30 hores en la recuperació del Molí del Mig mitjançant un Camp Popular de Treball amb la finalitat d’encertar una línia per a la millora del patrimoni cultural del municipi fent partícip a la ciutadania. Els participants podran escollir en participar en una de les tres setmanes o durant totes les setmanes del camp de treball.

El proper divendres 11 de juliol a les 20:00 hores a la Plaça de Cal Segura es farà una Sessió Informativa sobre el camp de treball, així com les tasques que s’hi realitzaran, tot visitant espai a rehabilitar.

Tots aquells interessats en inscriure’s en el camp de treball ho podeu fer presencialment a l’Ajuntament de Copons o trucant al 93 809 00 00.

Els Molins d’Aigua de Copons són patrimoni cultural indiscutible del municipi i del riu Anoia ja que expliquen una forma d’aprofitament de l’aigua molt peculiar a partir de creació de basses i mines subterrànies per abastir el conjunt de molins que s’aplegaven al voltant del riu. Recuperant un dels principals exponents d’aquests béns patrimonials es pot recuperar una part important de la història de la vila.

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a cultura, participació ciutadana, turisme i promoció econòmica | No hi ha comentaris

Finalització del Pla d’Ocupació “Copons Dígit”

20140136El dia 25 de juny va finalitzar el Pla d’Ocupació “Copons dígit”, projecte finançat pel SOC i gestionat mitjançant un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Copons. Entre els treballs realitzats per la treballadora contractada a tal efecte, cal destacar la digitalització  de 3.240 actes de naixement, matrimoni i defunció, actes que totalitzen les existents en el registre civil entre 1870 i 2011. Alhora s’ha creat una base de dades de registre que possibilitarà la cerca i emissió dels certificats literals. S’ha adaptat el registre d’animals de companyia de Copons a la normativa vigent amb el traspàs de 50 registres a ANICOM.També s’han creat dos nous registres, el primer per tal d’inventariar les claus dels edificis municipals i el segon per l’arxiu digital i recerca dels plànols corresponents als serveis i edificis.

Enllaç a l'entrada | | Desat a Interior, serveis | No hi ha comentaris

Manteniments i arranjaments

La brigada municipal està acabant la neteja i desbroçament fins el Gorg de Nafre.

Enllaç a l'entrada | | Desat a territori | No hi ha comentaris

Manteniments i arranjaments

20140132La setmana passada es van pintar les portes del pàrking de l’hort del reiet. Amb aquesta actuació s’ha millorat l’estètica del lloc i s’assegura una major durabilitat dels materials.

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a urbanisme | No hi ha comentaris

Visita del Bisbe de Vic

20140107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a serveis | No hi ha comentaris

Older Posts »