COPONS 2.0

Sessió extraordinària del Ple del dia 17 de setembre

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ
El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 17 de setembre de 2014, a les 20.15 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el 14 de juliol de 2014.
2. Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació del retorn de la garantia definitiva de l’obra “Reforma de la Piscina Municipal”.
4. Aprovació definitiva del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2013.
5. Adjudicació de les obres corresponents al projecte “Urbanització de l’entorn de la Carretera a Copons”.

Enllaç a l'entrada | | Desat a Interior | No hi ha comentaris

Espectacle de titelles

20140166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a cultura | No hi ha comentaris

Nou Pla d’Ocupació per a la millora i manteniment de l’entorn urbà a Copons

L’Ajuntament de Copons s’ha acollit a l’ordre EMO/221/2014,  de 21 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones aturades prioritàriament de 30 anys o més que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, a tal efecte s’ha adreçat una petició al Consell Comarcal de l’Anoia per tal que integri en la sol·licitud comarcal al SOC el projecte de Pla Local d’Ocupació “Millora i manteniment de l’entorn urbà”

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a Interior | No hi ha comentaris

Manteniments i arranjaments

La brigada municipal ha arranjat els desaigües i la paret del camí de la Font de la Vila.

20140161 (1)r 20140161 (2)r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a urbanisme | Desactiva els comentaris

Programa municipal contra el canvi climàtic

Copons disposarà d’un programa municipal contra el canvi climàtic, programa que és dividirà en dos grans blocs, d’una banda inclourà 20140083la implementació de les mesures necessàries per reduir la despesa energètica municipal mitjançant propostes per dotar els edificis municipals de sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient amb menys emissions i utilitzant combustibles no fòssils com pot ser la biomassa forestal.

El programa també ha de servir per donar les directrius per a la implantació d’un nou sistema de recollida, transport i tractament de residus porta a porta que serà més econòmic i amb un menor impacte mediambiental atès que potenciarà la selecció en origen.

L’objectiu es reduir la despesa municipal en aquests dos àmbits i obtenir avantatges i un retorn social i mediambiental.

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a medi ambient | No hi ha comentaris

Programa d’Activitats Municipals 2014

Resolta la convocatòria de subvencions per activitats en el marc del programa Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona l’Ajuntament de Copons ha iniciat el programa anual d’activitats que inclou algunes que s’han dut a terme en les darrers anys com la microgimnastica, la cursa d’orientació, el programa intercopons, la segona fase de la campanya “Mascotes Coponenques”, el control de la xarxa d’aigua potable, l’atenció al consumidor, jocs a la festa major, trofeus etc… però també amb novetats com poden ser l’equipament de la Sala Polivalent amb un terra tipus tatami per fer activitats esportives, la millora del programa de dinamització esportiva “Activat a Copons”, la millora del sistema de recollida de residus i autocompostatge, el camp de treball del molí del mig i molts altres recursos econòmics, tècnics i materials que us anirem detallant a mida que es vagin desenvolupant.

Cal destacar que s’ha obtingut recursos per un import de 42.000,00 € aproximadament per activitats la qual cosa suposa un important increment d’un 23% respecte l’any anterior.

Enllaç a l'entrada | | Desat a Interior | No hi ha comentaris

Finalització de l’Assistència tècnica atorgada pel Servei Comptable de la Diputació de Barcelona per a l’elaboració de l’inventari municipal de béns i drets.

20140153

L’Ajuntament de Copons ha rebut aquest mes d’agost l’informe definitiu i els treballs corresponents a l’elaboració de l’inventari municipal de béns i drets en el marc de la subvenció sol•licitada el 7 de març de 2013 i atorgada per la Junta de Govern de la Diputació el dia 30 de maig de 2013.

Aquests treballs han anat a càrrec de l’empresa EFIAL contractada a tal efecte i els serveis municipals d’Intervenció i han consistit en la introducció de les dades corresponents als béns i drets propietat de l’Ajuntament en un aplicatiu informàtic per tal de tenir-les registrades i disponibles, els béns objecte de l’inventari són els edificis, infraestructures, vies publiques i bens mobles ja sigui mobiliari urbà o interior.

L’Ajuntament ha fet extensiu al servei comptable de la Diputació de Barcelona la seva satisfacció pel suport tècnic realitzat ja que ha d’esdevenir una eina fonamental en la gestió del patrimoni municipal.

Enllaç a l'entrada | | Desat a urbanisme | No hi ha comentaris

Manteniments i arranjaments

La brigada municipal està realitzant obres de conservació i manteniment de la façana i la vorera de l’edifici de La Barraca.

m_manteniment façana La Barraca (3)r_ m_manteniment façana La Barraca (2)r_

 

 

 

 

 

 

 

 

m_manteniment façana La Barraca (1)r_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a l'entrada | | Desat a urbanisme | No hi ha comentaris

Promoció de la participació de la Dona a Copons

Amb la col·laboració del Departament d’Igualtat i Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia des de l’Ajuntament es portarà a terme en els mesos de setembre i octubre sessions formatives adreçades a dones i noies amb l’objectiu de promoure i augmentar la participació de les dones en la seva diversitat i incrementar la seva visibilitat i el reconeixement de les dones a Copons.

Per tal de realitzar aquest programa, l’Ajuntament ha sol·licitat i obtingut part del finançament de l’Institut Català de les Dones per un import de 986,00 €.

Enllaç a l'entrada | | Desat a benestar social | No hi ha comentaris

ANTONIO EXPÓSITO

20140164

Avui 29 d’agost ens ha deixat l’Antonio. Després de mes d’un any de lluita amb la malaltia que se li va declarar, finalment i malgrat tots els esforços, no l’ha pogut superar.

Els treballadors de l’Ajuntament, regidors i alcalde volem transmetre el nostre condol a la familia i tot el suport que necessitin.

Dissabte 30 d’agost a la tarda estarà al tanatori d’Igualada per a qui vulgui acomiadar-se o donar el condol a la família,

Descansa en pau, Antonio.

Enllaç a l'entrada | | Desat a Interior | No hi ha comentaris

Older Posts »